29 هفته و 4 روز

سنگینی بارداری خودت، سنگینی حرفهای باردار روی خودت همه یک طرف، خودتم درک خودت  و باززز یادآوری در نظر گرفتن شرایط خودت؛ از طرف دیگه...

نمیگم باری از دوشم بردارین نه اما ایکاش دیگه باری اضافه نکنین سنگینی این‌همه بار، اینهمه مسئولیت داره اذیتم میکنه

کوچولوی من  ببخش که علی‌رغم تلاشم مامان خوبی برات نبودم شاید و امیدوارم تو حداقل منو درک کنی

 

/ 0 نظر / 10 بازدید