چقدر قوانین وضع شده و شما و همه میدونین که این ایراد داره، گاهی حتی اونائی که وضعش کردن و مصوب، هم میدونن اشتباست ولی باید اجرا کرد؟ چون قانونه!! هیچ کاری هم نمیتونی بکنی و خلاف اون کار تو مجرمی!! همه ما با این قوانینه دست و پا گیر زیاد روبرو میشیم . صرفنظر از کسانی که میگن این قانون درسته، یه سری که کاری با این کارا ندارن و حتی نفهمیدن این قانونه چه برسه به اینکه فکر کنن اون اشتباست، یه سری هم که میدونن اشتباست اما میترسن، بعضی ها هم صبوری میکنن، بعضی ها هم که قانونمندن صرف قانون بودن، رعایت می‌کنن، یه عده هم ندانسته مرتکب جرم میشن و تاوانش هم میدن و یه سری هم میخوان مقاومت کنن بلکن بتونن از حقشون دفاع کنن، دانسته مرتکب جرم میشن و مجرم شناخته میشن و ... چه کاری درسته؟!!! چیکار میشه کرد؟!!! این قوانین رو تو وضع نکردی، وضع کردند و تو هم نمی‌تونی تغییرش بدی و اصلاحش کنی؟!!! فقط ملزم به رعایت اونائی! اما آیا همیشه اینطوره؟!! تو؟ تو زندگی خودت هم قانون داری، تصمیم میگیری واسه زندگی خودت، واسه راضی کردن خودت یه چارچوبی تعریف کنی و سعی میکنی اینجا دیگه قانون درست وضع کنی، اینجا دیگه ماله خودته و اونکاری که دوست می‌داری انجام بدی حتی اگه با قوانین دیگران مغایرت داشته باشه حتی با قوانین عرف!! سعی میکنی قانون زندگیتو شفاف کنی بدون هیچ گونه تظاهر، ریا، دروغ و ... هرچیزی و که آزارت داده و باعث رنجشت شده و علامت سؤال برات ایجاد کرده رو تو قانون زندگیت اونطوری که از نظر خودت درسته، تعریف میکنی، گاهی اصلاحش میکنی البته تا جایی که بتونی!! آره تا جایی که بتونی؟ واسه خودت هم گاهی سخته قانون خودی بذاری بازم هم باید صبور باشی چون بازهم تو مجرم میشی چون قانونه زندگیت با قانون زندگی عرف مغایرت داره، با قانونه دیگران!ناراحت حتی اگه از نظر تو سالم‌تره، شفاف‌تره!!! حتی اگه ملاکهای تو تعاریف تو درست‌تر باشه و خالص‌‌تر!!!