دوازده دوازده هزار و سیصدو هشتاد و چهار ساعت 9 شب هیچگاه از خاطرمان نمی‌رود 5 سال از شروع آشنائیمان می‌گذرد و امروز مطمئن‌تر از همیشه خدا رو شاکرم که بی‌نظیرترین همسر از آن من استقلب و ثمره این عشق نیز در راهستمژه.

مطمئن‌تر از همیشه می‌دانم که تکیه‌گاه محکمم هستی همانطور که قول داده بودی

عزیزم دوستت دارمقلب و بابت همه مهربانی، همراهی و خوبی هایت از تو سپاسگزارم.