دوست دارم خودمو خوب بشناسم  و با خودم شفاف باشم خیلی چیزا هست که مبهمه اما امروز  و بهتره بگم تا الان یه چیزی در مورد خودم کشف کردم که وقتی در نهایت از چیزی، کسی نا امید بشم دیگه نمیتونم مثل قبل باشم و یه جورایی نقشش اگه از بین نره خیلیییییی کمرنگ میشه ابرو