این روزا دلم برای خودم هم تنگ شده، همزبون خوبی واسش نیستم همش دارم ازش انتقاد می‌کنم اشتباهاتشو به رخش می‌کشم براش خط و نشون میکشم چارچوب تعیین میکنم محدودش میکنم تصمیم می‌گیرم بعضی جملات رو اونقدر تکرار کردم واسش، که خودم هم خسته شدم اونم خسته شدهکلافه، آشفته شده اون هم آروم شده، شده دل‌آشفته بیصداسبز

این‌روزا بیش از گذشته نیاز به همزبونی رو احساس میکنم یه کسی از جنس خودت، مثل خودت که گاهی فقط حرفات رو بشنوه بماند که تو زندگی ما آدما مواقعی هست که دلمون میخواد حتی اشتباهاتمون هم تایید بشه جای این همزبون مثل خودم خالیست دلمم با من نیست...