همه چیز برای توست، همه چیز به خاطر توست، همه کار واسه شادی توست وقتی همه اون چیزها، کارها تو رو کمرنگ می‌کنند و تو به حاشیه میرسی اونوقت تو هم دیگه نمی‌تونی شاد باشی...