امروز دهمین روزی است که در جنوب کشور ساکن‌ام هوا گرمتر شده و احتمالا رشد تصاعدی خود را شروع خواهد کرد تاکنون به قدری سرمون شلوغ بوده که فرصت برنامه‌ریزی درجهت بهتر زندگی کردن نداشتیم جمعه نصاب پرده‌ها کمی به خونه رنگ داد خونه رنگ و لعاب گرفته و خودمون کلی ذوق میکنیم و از کارکردن واسه زندگی خودمون کلی لذت میبریممژه علی‌رغم خستگی زیاد ترجیح دادیم لذتش فقط واسه خودمون باشه خودمون دوتاقلب، حس جدیدیه و خوشایند که طعمش رو دوست داشتم و میدونم که طعم حس‌های خیلی جدیدی رو قراره تجربه کنم که ممکنه بعضیاشم به مزاجم خوش نیاد ولی خب هست درهمهچشمک

یکی از تصمیماتی که گرفتم اینه که سعی کنم مثبت‌اندیش باشم و چیزایی رو که ذوق میکنم رو بولد کنم واسه خودم، مثل اینکه کلی خوشم اومد وقتی رئیسم بجا "بله "بهم گفت " ها " خنده، حس خوبیه وقتی به فاصله یک‌ربع به محل کارم میرسم و دیگه از ترافیک صبح و اتوبوس‌های BRT خبری نیست. غریب بودن تو محل کارم رو دوست میدارم چون بجاش غیبت و ...هم نیست. دوست دارم که دیگه نیاز به استفاده از کرم جی واسه ترک پاهام ندارم. دوست میدارم که جمعه اخیر سرم بخاطر چای نخوردن بیش از یک روز درد نگرفت!!!تعجب دوست میدارم که محل کارم ناهار نمیدند و مشعل  خونه  رو به‌راه نیست و من یک کیلو لاغر شدم و ...