یه موقع‌هایی که کمی قاطیم سؤالات عجیب غریب فضای ابر بالای سرم رو پر میکنه که خودم میدونم سؤالاتم در حد دختری تو سن و سال من نیست فکر کنم این سؤالات ناشی از ذهن پریشون ملیحه کوچولو ست که گاهی با ناآرومی‌هاش میخواد اعاده وجود کنه و بگه آره منم هستم اونم دوست داره دیده بشه!!!!